Działalność pozalekcyjna


Działalność pozalekcyjna 2016/2017

  1. CARITAS,

Szkolne Koło Caritas zaczęło swoją działalność w marcu 2003 roku. Jako patronkę wybraliśmy Św. Faustynę Kowalską. Każdego roku w SKC pracuje ok. 30 wolontariuszy. Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest Pani Teresa Szczepaniak. 
Naszą podstawową działalnością jest prowadzenie świetlicy dla dzieci z ubogich rodzin. Dla tych dzieci organizujemy pomoc w nauce, zbiórki przyborów szkolnych, słodyczy, organizujemy różne konkursy. 
Każdego roku uczestniczymy w dwóch akcjach charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie „Victoria” w Kołobrzegu: akcja „Pola Nadziei” oraz Kwesta na Kołobrzeskim cmentarzu, na rzecz ludzi chorych na nowotwory. 
Od wielu lat wspomagamy budowę hospicjum w Kołobrzegu. CO roku organizujemy w szkole „Dzień Papieski” podczas którego zbieramy fundusze, na rzecz wybranej osoby. 
W grudniu każdego roku organizujemy „Między Szkolny Dzień Wolontariusza” na który  zapraszamy wolontariuszy z całego powiatu. 
Dwa razy w roku uczestniczymy w warsztatach i rekolekcjach organizowanych dla SKC. 
Praca wolontariuszy doceniana jest przez Dyrekcję Szkoły i nauczycieli. 

  2.    KOŁO  PCK,

- uświadamianie potrzeby umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

  1. - rozwijanie zainteresowań - pierwsza pomoc przedmedyczna, zasady zdrowego odżywiania się, zagrożenia HIV/AIDS, międzynarodowe prawo humanitarne

- uświadamiane potrzeb wspierania i dzielenia się z innymi ludźmi - czerwonokrzyska gwiazdka, Wielkanoc z PCK, wyprawka dla żaka

- krzewienie ducha rywalizacji - olimpiady i konkursy                                                      

3. HDK,

Cele działalności koła HDK:

- krzewienie idei czerwonokrzyskich 

- uświadamianie potrzeby oddawania krwi oraz korzyści z tego wynikających

4. SKS,

- propagowanie zdrowego stylu życia

- zainteresowanie sportem

- przeciwdziałanie uzależnieniom

- nawiązanie więzi na linii szkoła- uczeń

- zagospodarowanie czasu wolnego uczniów szkoły

5. Gazetka Szkolna ŁOMOT,

Gazeta szkolna ŁOMOT jest obszarem ćwiczeń w zakresie pracy dziennikarskiej i edytorskiej. Celem jest opanowanie pracy zespołowej  z zachowaniem znamion indywidualizmu. Nadrzędnym celem jest wypracowanie dziennikarskiej pasji w połączeniu z nauką warsztatu dziennikarskiego. Dodatkowym celem jest opanowanie umiejętności edytorskich przez pracę w programie IN Design, na którym pracują profesjonalne gazety. Celem jest również nauka biegłego opanowania tych umiejętności w zakresie grafiki komputerowej, które są niezbędne do opracowania szaty graficznej gazety.

6. Zajęcia wyrównawcze,

Celem zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

-pomoc w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości przewidzianych podstawą programową

-usprawnianie oraz nabywanie umiejętności szkolnych

-wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych

      -rozbudzenie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki

7. Konsultacje maturalne,

 - powtarzanie  niezbędnych zagadnień z przedmiotów maturalnych,

- rozwiązywanie zadań typu maturalnego,

- przygotowanie ucznia do wypowiedzi ustnej

- zdobywanie sprawności językowej

- rozwiązywanie przykładowych arkuszy maturalnych 

8. Koło teatralne MORALITET,

-obcowanie z literaturą i sztuką dawną i najnowszą,

- poznawanie trendów teatralnych, najważniejszych reżyserów i przemian w świecie teatru,

- pokonywanie własnych barier-wstydu, nieśmiałości. Przygotowanie do wystąpień publicznych.

-praca nad zapamiętywaniem tekstu, jego rozumieniem i przeżywaniem, jak również nad dykcją i piękną wymową

- stworzenie grupy, która będzie nastawiona na wspólny sukces ale i wspólne przeżywanie , poszukiwanie, doświadczenie.

9. Koło ROBOTYKI I AUTOMATYKI
Zachęcam do uczestnictwa w Szkolnym Kole Automatyki i Robotyki. Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz. 14.00 – 15.00 w sali 2A. Praca nad projektami trwa przez cały czas przy użyciu platformy moodle. Czasami spotykamy się całym zespołem w sali i wspólnie pracujemy nad jakimś projektem lub oceniamy już wykonane. Jeżeli chcesz do nas dołączyć wystarczy email na adres n.franczuk@2lo.pl lub wiadomość wysłana za pomocą dziennika elektronicznego w odpowiedzi dostaniesz dostęp do kursu na moodle. 


10.  Koło  PROGRAMISTYCZNE

11.  Koło zainteresowań grafika 3 D ,, Kołobrzeg 3D”

12.  Koło BIBLIOTECZNE

13. Koło Turystyczne

14. Koło Społeczno - Polityczne

15.  INNE:

       A -porady -doradztwo

       B  -zajęcia z zakresu profilaktyki

       C -zajęcia sportowo-rekreacyjne

       D -poczet sztandarowy

       E -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

       F -zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

       G  -prowadzenie kronik

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Karaźniewicz -Deczyńska - Dyrektor , w dniu:  25‑07‑2006 11:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑10‑2016 10:03:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive